فروردین ۲۴, ۱۳۹۷
ویزار کارت پی پال

همکاری ویزا کارت و پی پال برای تولید دبیت کارت

طبق قرار دادی که بین ویزا کارت و پی پال صورت گرفته است به تازگی دبیت کارت پی پال در قاره اروپا ارائه خواهد شد که با پشتوانه ویزاکارت و همکاری پی پال در محدوده […]
فروردین ۹, ۱۳۹۷
کسب درآمد ویزا کارت

ویزا کارت از کجا کسب درآمد می کند

تاکنون به این فکر کرده اید که درآمد شرکت ویزا کارت چگونه به دست می آید و چقدر است؟ یا اینکه مدل درآمدی ویزا کارت چگونه است؟ ویزا کارت شرکتی چند ملیتی است که دفتر […]
مشاوران آموزش