اسفند ۲۵, ۱۳۹۶
آمازون

آمازون الگوی فروشگاههای اینترنتی با حداقل امکانات در شروع

شرکت بزرگ آمازون که با آدرس اینترنتی Amazon.com فعالیت می کند در فضای اینترنت حسابی جای پایش را محکم کرده و خیلی بزرگتر از آنی هست که مردم فکر می کنند. کارافرین ها هم اگر […]
مشاوران آموزش