بانک مرکزی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد